A NAV tájékoztatója szerint sem jelentheti be minden katás október 31-ig az átalányadóra való áttérést

Ahogyan korábban megírtuk, a törvény jelenlegi megfogalmazása alapján a mi értelmezésünkben nem minden katás választhatja az átalányadót október 31-ig, visszamenőleg szeptember 1-től kezdődően. Kiderült, hogy a NAV is így látja!

Nagyon sokan nem értik a miérteket, ezért végigmegyünk rajta lépésről lépére!

A NAV közzétette honlapján az új katára vonatkozó tájékoztatóját és az új átalányadóra vonatkozó információs füzetet is.

Idézem:

“Az átalányadózás annak is kedvező lehet, aki 2022. augusztus 31-én a régi kata alanya és az új kata szabályait nem kívánja alkalmazni, például azért, mert kifizetőkkel szokott szerződést kötni. Ebben az esetben az átalányadózás választására vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 31-ig tehető meg.”

Az az egyéni vállalkozó, aki 2022. augusztus 31-én a régi kata szerint adózik, és nem felel meg az új kata feltételeinek, mert

 • nem az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (idetartozik az egyéni ügyvéd, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő és a szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély),
 • nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó,
 • adószámát a NAV a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy a bejelentés időpontjában adószámtörlés hatálya alatt áll,
 • az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett,

az választhatja az átalányadózást, ha megfelel az átalányadózás feltételeinek.

Ha az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja, azt 2022. augusztus 1-től 2022. október 31-ig jelentheti be. Ez esetben az átalányadózás kezdete 2022. szeptember 1.

Az új kata törvénynek (is) vannak bemeneti feltételei és bentmaradási feltételei. Ha a bemeneti feltételeknek megfelelünk, akkor választhatjuk az új katát. Ha a bentmaradási feltételeket nem tudjuk teljesíteni, akkor pedig elveszítjük a katát.

Mik ezek a bemeneti feltételek?

 1. § Az adó alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó, ha az állami adó- és vámhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatvány alkalmazásával bejelenti, hogy adókötelezettségeit e  törvény rendelkezései szerint teljesíti. Az adóalanyiság létrejöttének nem akadálya, ha az adóalany a bejelentést megelőzően az adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózást választott.
 2. § (4) Nem választhatja az  adóalanyiságot az  az egyéni vállalkozó, akinek az  adószámát az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentés évében vagy az  azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy aki a  bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll.

(5) Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, aki az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az  adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.

Mindössze ennyi feltételnek kell megfelelni, hogy jogosultak legyünk az új katát választani. Mindenki más, aki a fenti feltételeknek nem felel meg, jogosulatlan.

Az új katára jogosultaknak teszi lehetővé a törvény, hogy nyilatkozatukat a kata választására vonatkozóan szeptember 25-ig tegyék meg, így visszamenőlegesen szeptember 1-től alkalmazhatják az új katát.

 1. § (1) Az  e  törvény szerinti adóalanyiság bejelentésére vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 1-jétől tehető  meg a  4.  §-ban foglalt szabályok szerint. Az  e  törvény szerinti adóalanyiság bejelentésére vonatkozóan 2022.  szeptember  25-éig megtett nyilatkozat alapján az  adóalanyiság a  4.  § (1)  bekezdésétől eltérően 2022. szeptember 1-jétől jön létre.

Választhatja-e az új katát az, aki szeptember 1-jét megelőzően adóalanyok felé számlázott? Igen, hiszen a bementei feltételeknek megfelelnek, csupán az új kata hatálya alatt már nem számlázhatnak kifizető felé, különben elveszítik kata alanyiságukat:

 1. § (1) A kisadózói adóalanyiság megszűnik
 2. g) a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a  kisadózó az  Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a  külföldi kifizetőt  is) szerez bevételt, ide nem értve a  TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt, továbbá a fizetési számlán jóváírt kamatot.

Ömagában az, hogy kifizető felé számlázott a katás szeptember 1. előtt, nem teszi jogosulatlanná, hogy bejelentkezzen az új katára szeptember 1-től.

És akkor most nézzük az átalányadó választására vonatkozó szabályokat!

 1. § (2) Az  e  törvény szerinti adóalanyiság választására nem jogosult, 2022. augusztus 31-én a  kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó az Szja tv. 50–56. §-a szerinti átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelentheti be. A  bejelentés módját és formáját az  állami adó-és vámhatóság honlapján 2022. augusztus 15-éig közzé teszi.

Kik azok, akik nem jogosultak az új katát választani?

 • Akik nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók
 • Adószám törlés esete
 • Ingatlan bérbeadás esete

 

Nincs több feltétel, mindenki más jogosult választani! Ez azt jelenti, hogy aki saját elhatározásból nem választja az új katát, de egyébként jogosult lenne rá, vagy ugyan választotta (hiszen jogosult volt rá), de szeptember 1. után kifizető felé számláz és emiatt kiesik a katából, azok nem választhatják október 31-ig az átalányadózást szeptember 1-re visszamenőleg! Ők vagy a régi szabályok szerint legkésőbb augusztus 31-én jelenthetik be, hogy szeptember 1-től átalányadózást választanak, illetve, aki jogosultként bejelentkezett az új katára, az leghamarabb október 1-től alkalmazhatja az átalányadózás szabályait, kivéve, ha kiesik a katából kifizető felé való számlázás miatt, mert ezzel elveszti az átalányadó választásának lehetőségét, azt ugyanis csak azok választhatják a törvény szerint (ez eddig is így volt), akik saját elhatározásból lépnek ki a kata hatálya alól.

Javaslat azoknak, akik szeptember 1. után új katásként kifizető felé fognak számlázni, de augusztus 31-ig nem tudják eldönteni, hogy válasszák-e az átalányadót:

Augusztus 31-én gyorsan egy főállást kell szerezni a kata mellé, így az átalányadó választására nyitvaálló határidő kitolódik számukra október 31-ig!

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a jogalkotók szándékával ellentétesen sikerült megfogalmazni a törvényt, mikor az átalányadó október 31-ig lehetővé tevő választását 2022. adóévre vonatkozóan határozza meg.

 1. évi CXVII. törvény [ Szja tv. ]
 1. § 6. Adóév: az az időszak, amelyre vonatkozóan az adó alapját meg kell állapítani; ez a naptári év, az e törvényben meghatározott kivételekkel.
 1. évi CL. törvény [ Art. (új) ]
 1. § 3. adóév: az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban Számv. tv.) meghatározott beszámoló adataira épülő adó és adó jellegű kötelezettségek tekintetében a Számv. tv. szerinti üzleti év
 

Reméljük, hamarosan kijavítják a törvényt!

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!