[FRISSÍTVE!] A koronavírus világjárvány miatti egyes intézkedések

Cikkünk a rendeletek megjelenésével együtt folyamatosan frissül!

Frissítés!! A NAV állásfoglalása szerint nem csökken az évi 12 millió forintos kata keret, ettől függetlenül várjuk a kormányrendelet kiegészítését,  mert a NAV állásfoglalása csupán szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír,  ahogy azt jelzik is minden egyes állásfoglalásukban. 

  1. A következő TEÁOR és TESZOR számmal azonosított tevékenységet főtevékenységként végzőkre vonatkozó adó és járulék szabályok:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79), (frissítve 2020.03.27.)

m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és (frissítve 2020.03.27.)

n)  belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30). (frissítve 2020.03.27.) (frissítve 2020.03.27.)

Az m) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki ezek a rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.(frissítve 2020.03.27.)

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Nem kell megfizetni:

1.) a szociális hozzájárulási adót

  • a munkaviszonyban foglalkoztatottak után
  • az egyéni vállalkozónak saját maga után
  • a társas vállalkozó után

2.) a nyugdíjjárulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaerő-piaci járulékot a

  • a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén
  • az egyéni vállalkozónak saját maga esetén
  • a társas vállalkozó esetén

3.) a szakképzési hozzájárulást

4.)A járulékok közül a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot legfeljebb 7710 forint összegben kell megfizetni a

  • a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén
  • az egyéni vállalkozónak saját maga esetén
  • a társas vállalkozó esetén

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke annak kétharmada.

A járulékok esetében az adott jövedelmekből, a magánszemélytől már levonni sem kell, tehát a magánszemélynél marad az összeg, nem a munkáltatót gyarapítja!

A kedvezmény nem érint a biztosított társadalombiztosítási és munkaerő-piaci ellátásokhoz való jogosultságát és az ellátások összegét.

Fenti rendelkezések a 2020. március, április, május, június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

2. Kivásokra vonatkozó kedvezmény:

Azok a kivások, akik a fenti tevékenységeket tényleges főtevékenységként folytatják, a 2020. március, április, május, június hónapra történő kisvállalati adókötelezettségük megállapításánál nem kell kiva alapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.

3. Katásokra vonatkozó szabályok:

A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

tevékenységet folytat 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Fentiek nem befolyásolják a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. Tehát biztosított marad!!

A kedvezmény azokra a katásokra vonatkozik, akik már 2020. februárjában is katások voltak!

Nem tisztázott, hogy erre az időszakra van-e a katás vállalkozásnak kata kerete (havi 1 millió forint), illetve a tételes iparűzési adót választó katásoknál csökkenti-e a 2,5 millió forintos adóalapot. A kata törvény ( 2012. évi CXLVII. törvény ) szerint ugyanis:

8. § (6) *  Azon kisadózó vállalkozás, amely a naptári év minden hónapjára köteles az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót fizet. Ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.

Ezzel a megfogalmazással összhangban áll a kormányrendelet szövege:

” Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés”

Vagyis a kormányrendelet szerint nincs adófizetési kötelezettség, így elvileg csökken a kata keret is, ami akár 40%-os különadó befizetést is eredményezhet. Kellene egy kiegészítő kormányrendelet hozzá, ami egyelőre várat magára.

Frissítés!! A NAV állásfoglalása szerint nem csökken az évi 12 millió forintos kata keret, ettől függetlenül várjuk a kormányrendelet kiegészítését,  mert a NAV állásfoglalása csupán szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír,  ahogy azt jelzik is minden egyes állásfoglalásukban. 

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Ez minden katás vállalkozásra érvényes, nem csak a listában felsorolt tevékenységet végzőkre!

Kicsit félresikerült a szabályozás, ugyanis a kata esedékessége a hónapot követő hó 12-e, vagyis a februárra előírt katát be kell fizetni, a február előttiekre 10 havi részletet adnak, márciustól júniusig pedig elengedik.

(Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.)

A katások is igénybe vehetik a foglalkoztatottak tekintetében az 1. pontban említett kedvezményeket, ha az abban foglalt feltételeknek megfelelnek. (Tényleges főtevékenység az a tevékenység, amelyből a megelőző 6 hónapban a legtöbb bevételt érte el, de legalább az összes bevétel 30 %-a származott belőle.

Cikkünk folyamatosan frissül, iratkozz fel, hogy képben legyél!

(A feliratkozás alatt folytatjuk!)

Az adatkezelési szabályzatot ide kattintva tekintheti meg.

Hírlevélküldő szoftver

Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek:

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást

a) negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,

b) évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

A 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész,

a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.

A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

Végrehajtási cselekmények:

A NAV és a végrehajtó általi végrehajtási cselekmények szünetelnek a veszélyhelyzet végéig (+15 napig), kivéve az inkasszó és a munkabérből letiltás!

Gyermek gondozási ellátások, stb:

Gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, ha az ellátás március 24-én fennállt.

A GYED, GYES, GYET a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni és az ellátást folyósítani kell. Más támogatás ekkor nem vehető igénybe.

A nagyszülői GYED, GYET esetén nem fogják vizsgálni, hogy a nagyszülő vigyáz-e a gyerekre.

Pénzforgalmi intézkedés:

Az érintőkártyás fizetés értékhatára 15.000 forintra nő.

Munkáltatókat érintő rendelkezések:

A veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja (tehát nem kell 96 órával korábban jelezni a módosítást),

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

E szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet. A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai:

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.

A tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.

A nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

A veszélyhelyzet idején a bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

Webshopok figyelem!

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Iratkozz fel most, hogy képben legyél! ?

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!