Adókedvezmények, könnyítések a vészhelyzet alatt 4. rész

Business photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com

Az 1. részben azt néztük meg, mivel tudja igazolni az egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, hogy munkavégzés miatt tartózkodik este 8 és reggel 5 óra között közterületen, nyilvános helyen, a 2. részben azt vizsgáltuk, mely vállalkozói rétegeket érintenek a rendelkezések és hogyan. A 3. részben folytattuk az üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelemre, valamint a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállítókra és személytaxi-szolgáltatókra vonatkozó szabályokkal, most pedig megnézzük, milyen könnyítéseket tett a kormány adóügyekben. Rövid leszek…

Kiknek jár? Az alábbi tényleges főtevékenységet folytató vállalkozásoknak:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. (Kettős feltétel.)

Adókedvezmények:

A kedvezmény 2020. november hónapra jár. 

 • nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a munkaviszonyban foglalkoztatott személy után
 • nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulást a munkaviszonyban foglalkoztatott személy után
 • rehabilitációs hozzájárulás egy hónapra arányosan jutó összege alól mentesül és 2020. évben további előleget nem kell fizetni
 • KIVA – nem kell kivát fizetni a személyi jellegű kifizetések után
 • a 17. pont szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevkenységet végző akkor élhet a kedvezményekkel, ha
  a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló
  37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

A kedvezmények igénybevételének feltételei:

 • a rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződések tekintetében vehető igénybe és ezeket november hónapban nem szüntetheti meg
 • akkor veheti igénybe, ha a munkavállalót egyébként a vészhelyzetre tekintettel elbocsátotta volna és a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz
 • ezen támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó (stb.) támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
 • A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

Bértámogatás:

 • A munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben
  a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
  b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
 • A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei
  kormányhivatalhoz nyújtja be.
 • A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.
 • A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható.
 • A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.
 • ezen támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó (stb.) támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
 • A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

folyt. köv…

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!