AVDH – Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés – 1. rész

Megmutatjuk, mire fogod használni!

Az állam (NISZ Zrt.) által biztosított elektronikus aláírási lehetőség lényege, hogy a felhasználó által aláírni kívánt iratot a NISZ Zrt. – központi azonosítás után – minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírásával a felhasználó nevében aláírja. Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás: az ilyen aláírással ellátott e-irat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. ( 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.)

Mire jó, mire használhatod?

Többek között dokumentumok hitelesítésére, szerződések, más okiratok aláírására. Amikor aláírunk egy dokumentumot, akkor valamilyen nyilatkozatot teszünk, pl. megismertük a dokumentum tartalmát, elfogadtuk a dokumentumban foglalt feltételeket, vagy annak átvételét ismertük el. Az aláírással két dolgot bizonyít: azt, hogy mi írtuk alá és azt, hogy valóban az adott dokumentumot írtuk alá.

Mit jelent a teljes bizonyító erejű magánokirat?

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el. A teljes bizonyító erejű magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél kétségbe vonja, vagy a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja.

325. § [A teljes bizonyító erejű magánokirat]

(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,

b) * két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,

e)   ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el,

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.

Mire vigyázz, ha AVDH-t használsz az aláíráshoz?

A fentiekből az is következik, hogy ha ügyfélkapus belépési adataid rosszindulatú idegenek kezébe kerül, visszaélést tud vele elkövetni a nevedben! Ügyfélkapus belépési adataid birtokában jogosulatlan személy tehet a nevedben jognyilatkozatot, vállalhat kötelezettségeket. Arról nem is beszélve, mennyi mindent lehet ügyfélkapun keresztül intézni, lekérdezni, személyes adatokhoz hozzáférni. Pl. a teljes betegéletút listázható, mikor, milyen betegségeid voltak, melyik orvos milyen vizsgálatot végzett rajtad, a vizsgálati eredmények, leletek lekérhetők, milyen gyógyszereket írtak fel neked, még azt is meg lehet nézni, kiváltottad-e a gyógyszereket és ha igen, melyik patikában! Gondold végig ezeket!

Következő rész: AVDH hitelesítés lépésről-lépésre.Ha nem akarsz lemaradni a legfontosabb tippekről, iratkozz fel most! ?

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!