KATA változás 2022 – alternatívák

Gyors összefoglaló

 

Mint ismeretes, a korábban belengetett kata adó sávos emelése helyett, tulajdonképpen kivégezték ezt az adónemet, hiszen alig marad valaki, aki megfelel az új feltételeknek. 2022. szeptember 1-től a legfőbb változások a következők:

A kata alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó

Ezzel kiestek a betéti társaságok, a közkereseti társaságok, az ügyvédek, az egyéni cég, a szolgáltató állatorvosi tevékenység.

Mellékállásban nem lehet katázni

Kiesnek továbbá azok az egyéni vállalkozók, akiknek legalább 36 órát elérő foglakoztatással járó jogviszonya van (a társas vállalkozó is ide tartozik). Ezzel együtt nem katázhat a nyugdíjas, a rokkant, a nevelőszülői jogviszonyban álló, a nappali oktatásban résztvevő diák (a 25 év alatti is tanulmányai szüneteltetése alatt).

Csak magánszemélyeknek számlázhatsz katásként

Nem katázhat az, aki az Art. szerinti kifizetőtől szerez bevételt, tehát nem számlázhatsz adóalanyoknak (cégek, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek), csak magánszemélyeknek! Ez alól kivételt képeznek a taxisok!

Évi 18 millió forintra emelkedik a kata keret

Amire vigyázni kell, hogy ezzel együtt nem emelkedik az alanyi mentességre jogosító 12 milliós értékhatár.

Átmeneti szabályok és teendők

 

Fontos! Be kell jelentkezni katára újból, ha alkalmazni akarod!

2022. szeptember 25-ig lehet nyilatkozni arról, hogy továbbra is a kata adózást választod. A bejelentés visszamenőleges hatályú, szeptember 1-től érvényes. Amennyiben nem felelsz meg a feltételeknek vagy nem nyilatkoztál, hogy kata adózást választasz továbbra is, ettől az időponttól kezdődően megszűnik a kata alanyiságod és szja-s egyéni vállalkozóként folytathatod a tevékenységedet. Ha úgy döntesz, hogy augusztus 31-et követően a 2022-es adóév hátralévő részében átalányadózást szeretnél alkalmazni, azt október 31-ig döntheted el, eddig kell bejelenteni.

A megszűnő katások 2022-re alkalmazhatják a megemelt kata keretet, vagyis augusztus 31-ig 12 milliós kerettel gazdálkodhatnak, amennyiben az év minden hónapjában megfizették a tételes adót. Kata keret = tételes adóval érintett hónapok száma*1,5 millió forint. A 40%-os különadót is csak ezen kereten felüli bevétel után kell megfizetni.

A megszűnés következményei

Kiszámlázott, még be nem folyt bevételek

A kata alanyiság megszűnésekor a bevétel megszerzésének időpontja az adóalanyiság megszűnésének napja, amennyiben az általa kiállított bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerezte meg. Vagyis, a kata alanyiság ideje alatt kiállított számla ellenértéke katás bevétel akkor is, ha az később (nem kata alatt) folyik be! Lehet előre számlázni! Csak ne felejtsétek el, hogy az alanyi mentes keret továbbra is 12 millió forint!

Fontos! A számlát mindenképpen ki kell állítani még a kata alanyiság alatt!

 

Könyvvizsgálati kötelezettség a betéti társaságoknak és a közkereseti társaságoknak

Az eddig katás bt-knek, kkt-knek az áttéréskor könyvizsgálati kötelezettségük van a nyitó mérleg tekintetében. Ennek elvégzésre ajánljuk kollégánk szolgáltatását itt:

Katás cégek, ügyvédi irodák áttérési könyvvizsgálatára adott nyilvános ajánlat | FairConto

Egyedi árajánlathoz pedig partnerünket, Györkei Attilát (könyvvizsgáló, VGD Hungary): attila.gyorkei@vgd.hu.

Megszűnés egyszerűsített végelszámolással

A társaságok egyszerűsített végelszámolással való megszüntetésére itt találsz tőlünk ajánlatot:

Alapdíjaink – Egyszerűsített végelszámolás

Fontos tudnivaló, hogy az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját megelőző napon a kata alanyiság megszűnik, ám ebben az esetben nem kell könyvvizsgáltatni, még akkor sem, ha később a cég továbbműködéssel zárja a végelszámolást.

Piacterek, platformok felé számlázók (Etsy, Fiverr, Google, Pond5, Envato, Creative Market, Valve Steam, Upwork és sok más…)

Az Etsy-n digitális terméket értékesítők az Etsy felé számláznak, így kiesnek a kata alól. Érintettek lehetnek azok is, akik 3. országból importálnak unióba terméket (PoD) és a csomag 150 eur érték alatti, ugyanis ebben az esetben szintén az Etsy felé kell értékesíteni (import távolsági értékesítés). Kieshetnek továbbá azok is, akiktől adóalanyok is vásárolhatnak bármilyen fizikai terméket.

Minden más platform, piactér felé számlázás esetében is adóalanyról van szó, tehát nem katázhatunk.

Saját webshopban értékesítők

Értelemszerűen adóalanyoknak nem értékesíthet katásként.

Szolgáltatók

Problémát okozhat a szolgáltatások piacán, hogy katás szolgáltatók (vízvezeték szerelő, villanyszerelő stb.) is csak magánszemélyeket szolgálhatnak ki, így a céges megrendelők költségei jóval magasabbak lesznek, amely biztosan tovább fognak hárítani a saját ügyfélkörükre. Többek között a könyvelőirodák is áremelésre kényszerülnek. Kicsit gondoljunk bele, hogy külön lesznek lakossági fodrászok, villanyszerelők stb. és külön céges szolgáltatók (fodrász dolgozhat pl. színháznak is!). Fogorvosok, állatorvosok árai is jelentősen nőni fognak. Építőiparban is népszerű volt a katázás, sokan a főállás mellett keresetkiegészítésként végezték, mostantól drágulni fog (tovább) a burkolás, a kőműves munkák, a központifűtésszerelés stb.

Lehetséges alternatívák

Kiskereskedelemnél egyértelműen az átalányadó viszi a pálmát, erről bővebben ebben a kiadványunkban olvashatsz:

1. Mi az átalányadózás lényege
2. Átalányadó mértéke
3. Hogyan kell megállapítani a jövedelmet?
4. Mit jelent a kiskereskedelmi tevékenység?
5. Internetes kereskedelem kiskereskedelemnek minősül-e?
6. Iparűzési adó
7. Ki lehet átalányadózó?
8. Feltételek
9. Mely időponttól lehet áttérni?
10. Mikor kell az áttérést bejelenteni?
11. Átalányadózás megszünése, megszüntetése
12. Megszűnés bejelentésének határideje
13. Értékhatár arányosítása
14. Mi számít bevételnek?
15. Áttérés átalányadózásra
16. Átalányadózás megszűnésének esetei
17. Átalányadózás megszűnése esetén mi a teendő?
18. Átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó tevékenységének megszűnése
19. Iratok, dokumentumok
20. Áfa
21. Alkalmazottak, egyszerűsített (alkalmi munkavállaló), megbízás stb.
22. Számlázás, nyugtaadás, bizonylatolás, egyebek

Szja-s egyéni vállalkozóként a bevételeiddel szemben tételes költségelszámolást alkalmazhatsz és a tényleges nyereséged után kell adózni.

Alapíthatsz céget, vagy volt katás bt-det használhatod tovább társasági adó alatt.

KIVA leginkább ott éri meg, ahol a bérköltségek teszik ki a legnagyobb költség hányadot, de kivás céggel lehet kombinálni másik társasági adós cégedet, hogy optimalizálj. Itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy az optimalizálás végül ne váljon adóelkerüléssé!

Külföldi cégalapítás

 

Sokan ugranak bele külföldi cégalapításba, mert azt gondolják, hogy alacsony adókulccsal tudják jövedelmüket kivenni. Sajnos, azt már nem tudják, hogy ha maga az üzletvezetés helye Magyarország, akkor ez a cégnek belföldi adóilletőséget eredményez. Az észt-magyar egyezményben a telephely fogalma ennek megfelelően:

5. Cikk

Telephely

  1. Az Egyezmény alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.
  1. A „telephely” kifejezés magába foglalja különösen:
  1. a) az üzletvezetés helyét,

  1. Tekintet nélkül az 1. és 2. bekezdések rendelkezéseire, ha egy személy– kivéve a független képviselőt, akire a 6. bekezdés rendelkezései alkalmazandók – egy vállalkozás érdekében tevékenykedik, és felhatalmazása van, amellyel rendszeresen él, arra, hogy a vállalkozás nevében az egyik Szerződő Államban szerződéseket kössön, akkor úgy tekintendő, hogy ennek a vállalkozásnak telephelye van ebben az Államban minden olyan tevékenység tekintetében, amelyeket ez a személy a vállalkozás érdekében végez, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége azokra a 4. bekezdésben említett tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az említett bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.

Ha a fentiek alapján az észt vállalkozásnak telephelye keletkezik Magyarországon, úgy a nyereség megállapítása a következők szerint történik:

7. Cikk

Vállalkozási nyereség

  1. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben az Államban adóztatható, kivéve, ha a vállalkozás a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki. Amennyiben a vállalkozás ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a vállalkozás nyeresége megadóztatható a másik Államban, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az ennek a telephelynek tudható be.
  1. A 3. bekezdés rendelkezéseinek fenntartásával, ha az egyik Szerződő Állam vállalkozása a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephelye útján üzleti tevékenységet fejt ki, akkor mindkét Szerződő Államban azt a nyereséget kell ennek a telephelynek betudni, amelyet akkor érhetne el, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy hasonló tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, és teljesen függetlenként tartana fenn üzleti kapcsolatot azzal a vállalkozással, amelynek telephelye.
  1. A telephely nyereségének megállapításánál levonhatók a telephely miatt felmerült költségek, beleértve az így felmerült üzletvezetési és általános ügyviteli költségeket, függetlenül attól, hogy abban az Államban merültek-e fel, ahol a telephely található, vagy máshol. A Szerződő Állam által levonható költségek csak azokat a költségeket foglalják magukba, amelyek ennek az Államnak a belső joga alapján levonhatók.

Munkabér tekintetében irányadó rendelkezés:

15. Cikk

Nem önálló tevékenység

  1. A 16., 18., 19. és 20. Cikkek rendelkezéseinek fenntartásával, a fizetés, a bér és más hasonló térítés, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy nem önálló tevékenységért kap, csak ebben az Államban adóztatható, kivéve, ha a tevékenységet a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a tevékenységet ott végzik, úgy az ezért kapott térítés megadóztatható ebben a másik Államban.

Ez azt jelenti, hogy ha te vagy a személyesen közreműködő, te végzed a munkát, akkor itthon adózik a béred. Ráadásul itthon leszel biztosított. Az unióban csak egy helyen lehetsz biztosított.

Külföldi cégalapításnál ennek megfelelően nagyon körültekintően kell eljárni és érdemes nemzetközi adószakértő segítségét igénybe venni!

Adótanácsadásra, illetve adószakértő partnerünkhöz időpontot ezen az űrlapon keresztül kérhetsz:

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!