Nem minden katás jelentheti be október 31-ig az átalányadóra való áttérést?

Több ponton is hibás, vagy további kérdéseket vet fel az új kata törvény, ezek közül néhányat összefoglalunk, mire kell fokozottan figyelni.

Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) is felvetette, hogy súlyos hibát hagytak a sebtében összedobott új kata törvényben, mely szerint:

15. § (2) Az  e  törvény szerinti adóalanyiság választására nem jogosult, 2022. augusztus 31-én a  kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó az Szja tv. 50–56. §-a szerinti átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelentheti be. A  bejelentés módját és formáját az állami adó- és vámhatóság honlapján 2022. augusztus 15-éig közzé teszi.

A probléma az „adóév” fogalommal van, amely az Art. definíciója alapján az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban Számv. tv.) meghatározott beszámoló adataira épülő adó és adó jellegű kötelezettségek tekintetében a Számv. tv. szerinti üzleti év.

(Azért tér el a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságoknál az adóév fogalma, mert ők az általánostól eltérő üzleti évet is alkalmazhatnak, ehhez igazodik náluk az adóév.)

Egyéni vállalkozónál az adóév január 1-től december 31-ig tart, függetlenül attól, hogy adózási mód váltás miatt esetlegesen soron kívüli bevallási kötelezettségük keletkezik, vagy tevékenységük az adóév során egyszer vagy többször szünetelt.

Az új kata tv. alapján az átalányadóra való áttérés visszamenőleges adókötelezettséget jelent a jelenlegi megfogalmazás szerint 2022. január 1-re. Feltehetőleg a jogalkotó szándéka nem ez volt, hanem az, hogy az átalányadót az adóév hátralévő részére választhassák a megszűnő katások.

Ráadásul a fenti jogszabályhely megfogalmazása alapján csak azok választhatnák visszamenőleg az átalányadózást, akik az új kata törvény szerinti feltételeknek nem felelnek meg! Nézzük csak!

„Az e törvény szerinti adóalanyiság választására nem jogosult, 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó…”

Vagyis, aki megfelel az új törvény feltételeinek, de mégis szeretne átalányadóra áttérni szeptember 1-től, annak nem október 31. az áttérési határidő, hanem a régi szabályok szerint augusztus 31-ig jelentheti be, hogy szeptember 1-től átalányadózást alkalmaz! Ha a határidőt elmulasztja, már csak október 1-től lehet átalányadós.

A törvény szerint szeptember 25-ig nyilatkozhatunk arról, hogy az új kata szerint szeretnénk adózni. Ellenben október 31-ig csak azok választhatják visszamenőleg szeptemberre vonatkozóan is az átalányadót, akik az új kata alanyiság választására nem jogosultak és attól, hogy én szeptember 25-ig nem választom az új katát, az nem azt jelenti, hogy nem vagyok rá jogosult, hanem csupán azt, hogy nem akarom választani! Vagyis, ha jogosult vagyok, de nem élek a jogosultságommal, akkor nem október 31. az átalányadóra való bejelentkezés határideje, ha szeptember 1-től szeretnék élni vele!

Nem az a kérdés, hogy mi volt a szándék, hanem hogy mikor javítják ki? Jó lenne látni egy nyomtatvány tervezetet! Addig is a következőket javaslom annak, aki szeptember 1-től szeretne áttérni átalányadóra.

Az új kata törvény szerinti átalányadóra való bejelentkezés csak szeptember 1-től lép hatályba.

12. § (5) Az egyéni vállalkozó a kisadózói adóalanyisága megszűnése bejelentésével egyidejűleg az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Szja tv-ben foglalt valamennyi feltételnek.

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. (2) Az 1–3. §, 5–13. § és a 16–34. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Tehát, aki augusztus 31-én a régi szabályok alapján a katából való kilépéssel egyidejűleg megteszi a bejelentést, hogy szeptember 1-től átalányadózást választ, az biztosan jól és a hatályos jogszabályok alapján jár el!

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!