Katás egyéni vállalkozó cégalapítása apporttal

Bevételnek számít-e az apporttal szerzett üzletrész a katás egyéni vállalkozónak?

Milyen lehetőségek kínálkoznak annak a kiskereskedelemmel foglalkozó katás egyéni vállalkozónak, akinek 3 millió forintos készlete van és a bevétele már most vészesen közel jár a 12 millió forinthoz, így megoldásra van szüksége, hogy elkerülje a brutális mértékű 40%-os különadót, amely elvinné a teljes hasznát?

Ha áttér augusztus 1-vel átalányadóra, a kata kerete még a mostani szabályok szerint alakul, vagyis július 31-ig 7 millió forint, amennyiben év elejétől katásként üzemelt és nem szünetelt közben. Így egyből akár 2 millió forint különadó fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Az új Kata törvény átmeneti rendelkezése szerint (15. § (3)) amennyiben augusztus 31-én még katás, úgy év elejétől számítva 12 milliós kerete van augusztus 31-én. Így sem fér bele a keretbe.

Megoldás lehet, ha gazdasági társaságot alapít és a meglévő készletet apportként viszi be a cégbe? Kérdés, van-e valamilyen adófizetési kötelezettsége a katás egyéni vállalkozónak a készlet „elidegenítése” miatt, illetve bevételként kell-e kezelni a katás egyéni vállalkozónál az apportra tekintettel a gazdasági társaságban megszerzett üzletrészt?

Mit ír a törvény a kisadózó bevételéről?

“2. §

  1. kisadózó vállalkozás bevétele: a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg azzal, hogy nem bevétel

  1. d) az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni…”

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A katás egyéni vállalkozó nem a vállalkozói tevékenységével összefüggésben szerezte meg az üzletrészt, hanem természetes személyként, magánszemélyként.

A gazdasági társaság alapításakor a természetes személy üzletrészt szerez 3 millió forint értékben. Amennyiben az apportként átadott készlet értéke valóban megfelel a 3 millió forint összegnek, úgy az üzletrész megszerzése nem jár semmilyen adófizetési kötelezettséggel, ellenben, ha a készlet értéke alacsonyabb az általa megszerzett üzletrész értékénél, akkor a kettő közti különbözet adóköteles lesz, ingó vagyontárgy átruházása jogcímen. A fizetendő adó kiszámításakor két lehetőségünk van kedvezőbben adózni:

  • nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának a 30 ezer forintot meg nem haladó részét,

iletve

  • nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot.

A társaságot lehet alanyi áfa mentesként indítani. A kisadózó egyéni vállalkozói státuszt fent kell tartani augusztus 31-ig, hogy az új Kata törvény szerinti emelt kerettel 12 millión belül maradhasson. Szeptember 1. után figyelemmel kell lenni arra, hogy kisadózó csak akkor maradhat, ha mellette a társaságban a jogviszonya nem éri el a heti 36 órás foglalkoztatást!

Amennyiben a katás vállalkozónak más olyan tevékenysége is van, amelynek tekintetében az Áfa törvény alapján nem járhat el alanyi mentesként, úgy érdemes ezt a tevékenységet megtartani az év hátralévő részében, kimaxolva éves szinten a 18 milliós kata keretet, mert ezen tevékenységek nem számítanak bele az alanyi mentes keretbe, így emiatt nem kell belépnie az áfakörbe. Ilyenek pl. a távolról is nyújtható szolgáltatások magánszemélyek (nem adóalanyok felé), ha azt nem belföldi teljesítéssel kell alanyi mentesként számláznunk. Ez abban az esetben áll fent, ha már most is a célország áfáját alkalmazzuk, vagy önként bejelentkezünk az OSS rendszer alá.

További cikkek

Dropshipping vagy fulfillment?

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésével egyre több vállalkozás választja a dropshipping vagy a fulfillment szolgáltatásokat a terméklogisztika terén. Mindkét modell lehetővé teszi, hogy a kereskedők a

Tovább »

5 lépés a sikeres vállalkozás felé

Sok ember vágya, hogy saját vállalkozásával önállóan dolgozhasson és hatékonyabban befolyásolhassa a saját életét és jövőjét. Azonban az új vállalkozás indítása nagy kockázattal és felelősséggel

Tovább »

Írj nekünk!